PgPool

Instalacja

Yum list pgpool*

yum install pgpool-II-94

cat /etc/pgpool-II-94/pgpool.conf.sample > /etc/pgpool-II-94/pgpool.conf

Edytujemy plik pgpool.conf i w parametrze listen_address zamieniamy localhost na * :

ffff

cat /etc/pgpool-II-94/pcp.conf.sample > /etc/pgpool-II-94/pcp.conf

Edytujemy :

/usr/bin/pg_md5 haslo

postgres:89220bd672619790f86e51633ad13c8c

alternatywny sposób pobrania hasha:

select passwd from pg_shadow where usename='nazwa_uzttkownika';

service pgpool-II-94 start

ponownie edytujemy plik pgpool.conf i zmieniamy ustawienie parametru load_balance_mode na on:

Restart usługi:

service pgpool-II-94 restart

Sprawdzam jeszcze czy port jest otwarty:

nmap adres_IP:

Ponieważ PgPool będzie się łączył z Postgresem, musi być możliwość podpięcia się do niego przez sieć. Wyedytuj więc plik pg_hba.conf serwera PostgreSQL z którym PgPool ma się łączyć. U mnie PgPool będzie łączył się z lokalnym serwerem + jednym zdalnym. Stosowną konfigurację muszę więc przeprowadzić na obu serwerach.

 

cat /etc/pgpool-II-94/pool_hba.conf.sample > /etc/pgpool-II-94/pool_hba.conf

service postgresql-9.4 restart

service pgpool-II-94 restart

psql -h localhost -p 9999 -d postgres -U postgres

tail -f /var/log/pgpool-II-94.log

Ten artykuł jest elementem poniższych kursów: