Parametry żądania

Kod źródłowy z przykładami do tego rozdziału możesz pobrać pod adresem:

http://jsystems.pl/storage/spring/springmvc7.zip


Parametry żądania to parametry przekazywane np. W ten sposób:


www.jakissklep.pl/pokazProdukt.do?idProduktu=78


Można je wykorzystać np do filtrowania danych, wyświetlenia szczegółów produktu. Z jednej strony przedstawiona poniżej metoda jest lepsza od zmiennych tablicowych – ponieważ jest znacznie mniej roboty, z drugiej jest gorsza o tyle że tutaj podanie wartości parametru jest obligatoryjne. Nie możemy go pominąć, albo podać tylko częsci parametrów przy wywołaniu.
Pokawia się tutaj jedna nowa rzecz: @RequestParam. W parametrze adnotacji podaję nazwę parametru w pasku , którego wartość następnie trafia do mojej zmiennej id typu Long. Wywołanie ma postać:


http://localhost:6060/SpringMVC7/zs/showOne.do?id=99


A wynik działania prezentuje się tak:
Jeśli nie podam tego parametru, Spring się o niego upomni:W razie gdybym w adresie podał:

http://localhost:6060/SpringMVC7/zs/showOne.do?id=


czyli nie podał wartości dla parametru, nie skończy się błędem, do mojej zmiennej zostanie po prostu przypisany null.


W ramach takiego małego rozszerzenia dodam jeszcze, że parametrów może być oczywiście więcej. Chcę przykładowo obsłużyć takie wywołanie:


http://localhost:6060/SpringMVC7/zs/showMustGoOn.do?kategoria=3&podkategoria=7Mam dwa parametry: kategoria i podkategoria. Dodaję więc jeszcze jedną metodę, tym razem wymieniając @RequestParam dwa razy. Poniżej metoda wraz z wynikiem działania po wywołaniu.

Ten artykuł jest elementem poniższych kursów: