Mapowanie na poziomie klasy

Kod źródłowy do poniższych przykładów można znaleźć pod adresem : http://jsystems.pl/storage/spring/springmvc4.zip


Nie musisz tworzyć osobnych kontrolerów dla każdego wywołania osobno. Możesz wiele adresów wywołań obsługiwać na poziomie jednej klasy. Staje się to przydatne szczególnie wówczas, gdy widok dla wszystkich żądań jest taki sam, ale np prezentowane są odfiltrowane dane w zależności od adresu wywołania.

W tym przykładzie zrobimy szkielet katalogu samochodów u typowego Mirka-handlarza-przedsiębiorcy :) Konfiguracja na poziomie plików XML jest analogiczna jak w poprzednich przykładach. Wszystkie żądania zaczynające się od /miro będą obsługiwane przez Springa:Cała magia w zasadzie zawiera się w kontrolerze:
Zauważ że pojawiła się tutaj nowa rzecz, mianowicie "RequestMapping" na poziomie klasy. Ponadto nad poszczególnymi metodami mamy osobne "RequestMapping". O co chodzi? Chodzi o to, że wszystkie wywołania zaczynające się od "/niemiecplakaljaksprzedawal" (a tak naprawdę to w zasadzie "/miro/niemiecplakaljaksprzedawal") będą obsługiwane przez tę klasę. Teraz wywołując po prostu "/miro/niemiecplakaljaksprzedawal" mapowanie zostanie przypisane do domyślnego tj w tym przypadku do metody getAll, wywołanie "/miro/niemiecplakaljaksprzedawal/bite" do metody getBite, a ""/miro/niemiecplakaljaksprzedawal/lewyprzebieg" do metody getPrzebieg.Ten artykuł jest elementem poniższych kursów: