Funkcje operujące na liczbach

ROUND ( wartość_liczbowa, precyzja )

Zaokrągla wartość liczbową, zmiennoprzecinkową do żadnej precyzji.


select Name, ListPrice, round(ListPrice,1) from SalesLT.Product;
RAND () – funkcja pseudolosowa, zwraca liczbę typu float z zakresu 0-1. Łatwo w oparciu o nią stworzyć generator liczb pseudolosowych zwracający liczby losowe z określonego przedziału.


-- przedział 10 - 20

select 10 + convert(int, (20-10+1) * rand());

-- Przedział 0-10

select 0 + convert(int, (10-0+1) * rand());
FLOOR (liczba_ułamkowa) – to zaokrąglenie dowolnej liczby zmiennoprzecinkowej w dół – biorąc pod uwagę jej wartość ułamkową.


select Name, ListPrice, floor(ListPrice) from SalesLT.Product;
CEILING (liczba_ułamkowa) – zaokrągla zawsze do pełnej wartości w górę, niezależnie od wartości części po przecinku.


select Name, ListPrice, floor(ListPrice) from SalesLT.ProductPOWER (liczba, potęga)

funkcje potęgowania.


SQRT (liczba)

funkcja pierwiastkowania (kwadratowego).

Ten artykuł jest elementem poniższych kursów: