Filtrowanie danych w wynikach zapytań

Wyniki zapytań możemy filtrować poprzez spełnienie warunków, przez poszczególne rekordy wyniku. Filtrowanie wykonuje się poprzez zastosowanie słowa where, które umieszczamy po nazwie tabel, z których pobieramy dane.

W zależności od potrzeb używamy różnych metod stosowania klauzuli where.


Najprostsze przykłady filtrowania danych za pomocą operatorów:


select Name, ProductNumber, ListPrice, ProductCategoryID from SalesLT.Product 
where ProductCategoryID=18;
W wyniku tego zapytania wyświetlone zostaną tylko te produkty, których identyfikator kategorii produktu (ProductCategoryID) jest równy 18.


select Name, ProductNumber, ListPrice, ProductCategoryID from SalesLT.Product 
where ProductCategoryID=18;
Wyświetlenie produktów, których identyfikator kategorii produktu jest różny od 18.

select Name, ProductNumber, ListPrice, ProductCategoryID from SalesLT.Product 
where ListPrice<500;
Wyświetlenie produktów, których cena jest niższa od 500.


select Name, ProductNumber, ListPrice, ProductCategoryID from SalesLT.Product 
where ListPrice>100 and ListPrice<200;
Wyświetlenie produktów, których cena jest wyższa od 100 i jednocześnie niższa od 200.


select Name, ProductNumber, ListPrice, ProductCategoryID from SalesLT.Product 
where ListPrice between 100 and 200;
Wyświetlenie produktów, których cena jest wyższa od 100 i jednocześnie niższa od 200 (włącznie z wartościami skrajnymi).

select Name, ProductNumber, ListPrice, ProductCategoryID from SalesLT.Product 
where Name like ‘F%’;
Wyświetlenie produktów, których nazwa zaczyna się od litery F.


select Name, ProductNumber, ListPrice, ProductCategoryID from SalesLT.Product 
where Name like ‘_o%’;
Wyświetlenie produktów, które mają literę o jako drugą w nazwie.


select Name, ProductNumber, ListPrice, ProductCategoryID from SalesLT.Product 
where Name like ‘_[ae]%’;
Wyświetlenie produktów, które mają literę a lub e jako drugą w nazwie.

select Name, ProductNumber, ListPrice, ProductCategoryID from SalesLT.Product 
where Name like ‘_[ae]%’;
Wyświetlenie produktów, które mają literę a lub e jako drugi znak w nazwie oraz n lub c jako trzeci znak w nazwie.


select Name, ProductNumber, ListPrice, ProductCategoryID from SalesLT.Product 
where ProductCategoryID in (16, 35, 27);
Wyświetlenie produktów, których identyfikator kategorii produktu znajduje się w zbiorze liczb 16, 35 i 27.


Ten artykuł jest elementem poniższych kursów: