Aliasy kolumn

Czasem zdarza się, że nazwy kolumn są mało zrozumiałe lub „mało przyjazne” dla użytkownika.

W takim wypadku w wyniku zapytania możemy zamienić je na własne aliasy.

Wpisujemy je od razu po nazwie kolumny, którą wyświetlamy.

Opcjonalnie możemy uzyć słówka „as” pomiędzy nazwą kolumny a tworzonym aliasem, ale nie jest to wymagane.

Aliasy mogą składać się z maksymalnie 128 znaków i tworzymy je za pomocą cudzysłowów (lub nawiasów kwadratowych) jak i bez nich.

Bez cudzysłowów wtedy gdy alias będzie się składał tylko z jednego słowa, lub kilku słów połączonych znakiem znakiem specjalnym „_, z tym, że wtedy w wyświetleniu nazwy aliasu zobaczymy ten znak.

Z cudzysłowami jeśli chcemy użyć dwóch lub więcej słów oddzielonymi spacją, a także jeśli alias ma zawierać znaki specjalne lub rozpoczynać się od cyfry.


select ProductID Identyfikator, Name Nazwa, Color Kolor

from SalesLT.Product order by ProductID;
select ProductID „Identyfikator Produktu”, Name „Nazwa Produktu”, Color „Kolor Produktu”

from SalesLT.Product order by ProductID;Ten artykuł jest elementem poniższych kursów: