Uruchamianie i zatrzymywanie klastra

Klaster możemy uruchamiać i zatrzymywać na różne sposoby i z różnym skutkiem. Możemy to zrobić tak jak dla każdej usługi w systemie Linux:


Zatrzymywanie klastra:


service postgresql-9.4 stop


Startowanie klastra:


service postgresql-9.4 start


jednak musimy pamiętać że rozłączy to wszystkie połączenia jakie będą podpięte w danym momencie do bazy. Klaster nie poczeka na rozłączenie się użytkowników, ani nie pozwoli im dokończyć aktualnie wykonywanej operacji. Przy zatrzymywaniu i uruchamianiu możesz sprawdzać przy użyciu narzędzia nmap czy port jest otwarty czy nie. Poniżej zrzut ekranu z zatrzymywania i uruchamiania klastra z następującym sprawdzeniem otwartości portu. Jak się nie trudno domyślić, aby wykonać operacje na usługach trzeba mieć do tego uprawnienia systemowe.
Alternatywnie do ww ale z poziomu użytkownika postgres możemy zatrzymywać i uruchamiać klaster poniższymi komendami:


Poniższy sposób zatrzymywania będzie czekać na rozłączenie się użytkowników, ale nie pozwolą na podpinanie nowych sesji:


/usr/pgsql-9.4/bin/pg_ctl -D /var/lib/pgsql/9.4/data stopuruchamianie:/usr/pgsql-9.4/bin/pg_ctl -D /var/lib/pgsql/9.4/data startA taka wersja rozłączy wszystkie sesje i wyłączy serwer szybko:/usr/pgsql-9.4/bin/pg_ctl -D /var/lib/pgsql/9.4/data -m fast stopPoniższe polecenie spowoduje zamknięcie klastra w podobny sposób jakbyśmy po prostu odłączyli prąd z serwera:


/usr/pgsql-9.4/bin/pg_ctl -D /var/lib/pgsql/9.4/data stop -m immediateKlaster możemy też restartować:/usr/pgsql-9.4/bin/pg_ctl -D /var/lib/pgsql/9.4/data restart


lub


/usr/pgsql-9.4/bin/pg_ctl -D /var/lib/pgsql/9.4/data restart -m fast


Pierwsze czeka na odłączenie się wszystkich użytkowników, drugie restartuje serwer bez oczekiwania na zakończenie sesji użytkowników.

Ten artykuł jest elementem poniższych kursów: