Instalacja i konfiguracja PhpPgAdmin

PhpPgAdmin to klient PostgreSQL dostępny przez przeglądarkę. Bardzo wygodna rzecz jeśli chcemy zarządzać naszym serwerem zdalnie, ale nie chcemy otwierać portu „na świat”.


Zaczniemy od instalacji niezbędnych pakietów. Wielkość liter ma znaczenie!


yum install epel-release
yum update

yum install httpd phpPgAdmin


i uruchomienia serwera http:


service httpd start


Aby można się było z użyciem phpPgAdmina zalogować do klastra, musimy go jeszcze skonfigurować:


Z roota: setsebool -P httpd_can_network_connect_db 1


Edycja pliku konfiguracyjnego phppgadmin:


nano /etc/phpPgAdmin/config.inc.php


Musimy teraz znaleźć i podmienić w tym pliku następujące elementy:


Zamienić:

$conf['servers'][0]['host'] = '';

na

$conf['servers'][0]['host'] = 'localhost';


i

$conf['extra_login_security'] = true;

na :

$conf['extra_login_security'] = false;


Możemy teraz wejść pod poniższy adres:


http://localhost/phpPgAdmin/


i powinniśmy zobaczyć widok jak poniżej.

Ten artykuł jest elementem poniższych kursów: