Czujnik zbliżeniowy

Obsługa czujnika zbliżeniowego jest bardzo podobna do omawianego wcześniej czujnika orientacji. Do ekranu przyklejam jeden TextView na którym będę wyświetlał wyniki:



Podobnie jak i przy czujniku orientacji implementuję interfejs SensorEventListener. Kod metody onCreate jest praktycznie taki sam jak i przy czujniku orientacji, z tą różnicą że przy rejestracji listenera jako parametr podajemy typ sensora Sensor.TYPE_PROXIMITY  a nie TYPE_ORIENTATION. Podobnie jak i przy czujniku orientacji metoda onSensorChanged jest automatycznie wywoływana w momencie zmiany odczytów czujnika. W linii 33 wyświetlam na komponencie textView odczyt. Na urządzeniu Samsung ACE3 wyświelał tylko dwie wartości – 0, albo 5 jeśli zbliżyłem rękę na mniej niż ok 2cm.



W bardzo podobny sposób możemy wykorzystywać inne czujniki – np. czujnik temperatury (jeśli urządzenie takowy posiada). Wystarczyłoby w takim wypadku zamienić w linii 22 typ sensora z Sensor.TYPE_PROXIMITY na Sensor.TYPE_TEMPERATURE.