Wykorzystywanie listy kontaktów z telefonu w aplikacji

Uprawnienia


Zacznijmy od dodania wpisu do pliku manifestu:


Iteracja po  kontaktach


Przechodzimy teraz do wyciągania kontaktów. Kontakty w telefonie są przechowywane w bazie SQLLite i możemy je przetworzyć zwykłym kursorem. Widać to w liniach od 19 do 24. W tabeli z kontaktami są m.in. ID kontaktu i jego nazwa, ale numery telefonów związane z tymi kontaktami są przechowywane w osobnej tabeli. W związku z tym, dla każdego rekordu mamy osobną zagnieżdżoną pętlę która wyszukuje wszystkie numery telefonów związane z danym kontaktem. Warunki wyszukiwania określamy jak przy każdym zwykłym wywołaniu zapytania do SQLLite tj. dając odpowiedni parametr w wywołaniu metody query ContentResolver'a. Przykład wyszukiwania po ID kontaktu w linii 31. Na podobnej bazie możemy wyszukiwać dane choćby po nazwie kontaktu.
Efekt działania: