Skryptlety - kod Javy w plikach JSP

Nie powiedzieliśmy sobie o jeszcze jednej funkcjonalności plików JSP. Otóż możemy w nich używać całkowicie normalnej Javy. Wystarczy że gdzieś w pliku JSP użyjemy znaczników <% %> i w nich można już korzystać ze wszystkiego co daje nam Java. Np. dodam teraz wyświetlanie obecnej daty do formularza logowania, który stworzyłem na potrzeby poprzedniego przykładu:

Klasa SimpleDateFormat to prosty formatter i parser dat – pozwala na łatwe konwersje Date >> String i String >> Date. Taki blok kodu nazywamy skryptletem. Wywołanie JSP przedstawia poniższy screen:

W kodzie skryptletów mamy zdefiniowane (a priori) zmienne (to tylko niektóre z nich):

  • request
  • response
  • out
Stosowanie skryptletów jest uważane za nieeleganckie, ponieważ od sterowania widokiem są tagi JSTL. Niemniej jednak, jeśli istnieje potrzeba do zawarcia bardziej skomplikowanej logiki w warstwie widoku – jest taka możliwość.

Ten artykuł jest elementem poniższych kursów: